Darujte na vzdělávání dětí v nouzi

Nestihli jste darovat školní pomůcky, nebo to máte daleko? Podpořte vzdělávání a rozvoj dětí finančním darem.
Image
Čtyři děti různého věku

Klíčem k lepší budoucnosti dětí je dobré vzdělání. Děkujeme, že dáte šanci dětem, které mají horší startovní podmínky. Váš dar využijeme na doučování, rozvojové aktivity a podporu dětí z ohrožených rodin. Díky našim dárcům už žádné dítě, kterému v Diakonii pomáháme, nemusí od studia dělit to, že rodiče nemají na dioptrické brýle nebo oblečení na praxi.

Image
Pavel Novák s klientem

"Ti naši mladí, to jsou nevšední osobnosti a chovají se překvapivě, není to žádná nuda. Ovšem právě proto, jací jsou, se dostávají pořád do nějakých potíží. V klubu pomáháme žákům a studentům hasit palčivé potíže v učení. Tak trochu suplujeme roli školy při orientaci ve volbě školy, v podávání přihlášek a jednání se vzdělávacími institucemi. Snažíme se mladé motivovat, aby nevzdávali vzdělání moc brzy a udělali si výuční list nebo maturitu." Pavel Novák, Diakonie Jablonec

Image
děti se učí

Sbírku Školákům od srdce pořádá Diakonie ČCE a je určená na podporu doučování, vzdělávacích, rozvojových a volnočasových aktivit pro děti a rodiny v nouzi, se kterými v sociálních službách nebo školách Diakonie dlouhodobě spolupracuje. Každý sociální pracovník Diakonie může také požádat o jednorázový finanční příspěvek pro rodiny s dětmi v krizové situaci, např. na úhradu školních pomůcek, školy v přírodě nebo kroužků.

Diakonie je jeden z nejvýznamnějších poskytovatelů sociálních služeb v Česku. Naší pomoci vloni využilo 7 509 ohrožených dětí, teenagerů či rodin s dětmi. Provozujeme např. azylové domy, nízkoprahové kluby, terénní služby pro rodiny nebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.

Dary shromažďujeme na účtu schválené veřejné sbírky č. 3596666359/0800. O využití vašich darů vám budeme pravidelně dávat vědět.

Přispějte na vzdělání ohrožených dětí