Martin

Image
příběh Martina
Martin vyrůstal většinu svého života v pěstounské rodině, která ho podporovala ve sportu i ve vzdělání, třeba v atletice dosahoval velmi dobrých výsledků. Během jeho učení na malíře a natěrače zemřela náhle Martinova pěstounka a její ovdovělý manžel se rozhodnul, že Martina už nebude dále podporovat.
26/07/2023

I když mu už bylo více než 18, i tak se Martin ocitnul ve složité situaci, musel se přestěhovat do domu na půli cesty, pobyt v něm financoval ze sociálních dávek a brigád. A při tom všem pokračoval v učení.

Martin to nevzdal, a i přes rozpad náhradní rodiny a ztráty finanční a další podpory absolvoval SOŠ ne v jednom, ale i ve druhém učebním oboru – zedník.  Dnes je mu 23 a chystá se do vlastního bydlení. I když byl vstup na trh práce pro něho frustrující a chvíli dokonce pochyboval, zda navyšováním kvalifikace neztrácel čas, nakonec našel práci, která ho baví. Jsme s Martinem nadále v kontaktu a vypadá to, že je na nejlepší cestě k tomu mít se dobře. 


Pomoc překonávat překážky dítěti či mladému člověku a zvyšovat pravděpodobnost, že najde uplatnění odpovídající jeho potenciálu vnímáme v Diakonii jako součást naší práce. Vzdělání je klíčem k úspěšné budoucnosti, pro děti z rodin ohrožených chudobou je ale cesta k němu o něco těžší. A každá pomoc se počítá!


Ve sbírce Školákům od srdce 2. a 3. 9. 2023 můžete podat pomocnou ruku i vy. Děkujeme, že pomáháte s námi.